msgbartop
Strona zawierająca informacje, artykuły na temat hydroizolacji.
msgbarbottom

12 Nov 08 Zabezpieczenie budynku

Zapewnienie bezpiecznego użytkowania, eksploatacji danego obiektu budowlanego to niezwykle ważne, ale i skomplikowane zadanie stojące przez każdym architektem, a potem daną ekipa budowlaną. Wszelkie działania zmierzające ku temu, by na obiekt nie działały niekorzystne wpływy wilgoci to hydroizolacja. Istnieje: hydroizolacja dachu, hydroizolacja podłogi, hydroizolacja tarasów i balkonów, etc.

Istnieje wiele technik zabezpieczenia mieszkań i domów. Stosuje się różnego rodzaju kleje, specjalne farby, fugi, kity, silikony. Najważniejszą, zupełnie podstawową zasadą przy zabezpieczeniu całego budynku jest właściwie przeprowadzona hydroizolacja fundamentów. W tym celu stosuje się najczęściej odpowiedniej grubości papę oraz zaprawę murarską. Takie solidne uszczelnienie jest drogą do podjęcia dalszej budowy. Jeśli natomiast izolacja fundamentów przeprowadzona została wadliwie, to efekt może nie być widoczny nawet w ciągu kilku lat po zakończeniu całej budowy. Może się on jednak ujawnić później i spowodować niepowetowane szkody, z koniecznością rozbiórki budynku włącznie.

Tags: , ,Reader's Comments

 1. |

  .

  thank you!!…

 2. |

  .

  hello!…

 3. |

  .

  спс за инфу!…

 4. |

  .

  спс!…

 5. |

  .

  tnx!!…

 6. |

  .

  спс за инфу….

 7. |

  .

  спс….

 8. |

  .

  спс!!…

 9. |

  .

  tnx!!…

 10. |

  .

  thanks!…

 11. |

  .

  tnx!!…

 12. |

  .

  thank you!…

 13. |

  .

  благодарствую….

 14. |

  .

  спс!!…

 15. |

  .

  спасибо….

 16. |

  .

  good!…

 17. |

  .

  good….

 18. |

  .

  áëàãîäàðþ!!…

 19. |

  .

  hello….

 20. |

  .

  good info!!…

 21. |

  .

  ñïàñèáî çà èíôó….

 22. |

  .

  ñïàñèáî….

 23. |

  .

  áëàãîäàðåí!…

 24. |

  .

  tnx for info….

 25. |

  .

  good….

 26. |

  .

  ñïñ!!…

 27. |

  .

  good….

 28. |

  .

  ñïñ çà èíôó!!…

 29. |

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 30. |

  .

  good!!…

 31. |

  .

  ñïñ….

 32. |

  .

  ñýíêñ çà èíôó….

 33. |

  .

  thanks….

 34. |

  .

  áëàãîäàðþ!…

 35. |

  .

  tnx for info….

 36. |

  .

  áëàãîäàðåí!…

 37. |

  .

  ñïñ çà èíôó!…

 38. |

  .

  thank you!!…

 39. |

  .

  tnx for info….

 40. |

  .

  ñïñ çà èíôó!!…

 41. |

  .

  áëàãîäàðåí….

 42. |

  .

  good….

 43. |

  .

  áëàãîäàðñòâóþ!!…

 44. |

  .

  tnx for info!…

 45. |

  .

  thanks for information!!…

 46. |

  .

  áëàãîäàðñòâóþ!…

 47. |

  .

  áëàãîäàðñòâóþ….

 48. |

  .

  ñïñ çà èíôó….

 49. |

  .

  ñïàñèáî!!…

 50. |

  .

  thank you!!…

 51. |

  .

  tnx for info!!…

 52. |

  .

  áëàãîäàðþ!!…

 53. |

  .

  tnx!…

 54. |

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 55. |

  .

  ñýíêñ çà èíôó….

 56. |

  .

  thanks!…

 57. |

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 58. |

  .

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 59. |

  .

  áëàãîäàðþ….

 60. |

  .

  thank you….

 61. |

  .

  tnx!!…

 62. |

  .

  tnx for info….

 63. |

  .

  good info!…

 64. |

  .

  thanks….

 65. |

  .

  áëàãîäàðþ!!…

 66. |

  .

  ñïñ!…

 67. |

  .

  ñýíêñ çà èíôó….

 68. |

  .

  ñïñ!!…

 69. |

  .

  áëàãîäàðåí!…

 70. |

  .

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 71. |

  .

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 72. |

  .

  ñïñ!…

 73. |

  .

  ñïàñèáî!!…

 74. |

  .

  ñïñ!!…

 75. |

  .

  ñïñ çà èíôó!!…

 76. |

  .

  thank you….

 77. |

  .

  tnx for info!!…

 78. |

  .

  ñïàñèáî!…

 79. |

  .

  ñýíêñ çà èíôó!…

 80. |

  .

  áëàãîäàðñòâóþ!…

 81. |

  .

  ñïñ çà èíôó….

 82. |

  .

  ñïñ….

 83. |

  .

  tnx….

 84. |

  .

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 85. |

  .

  ñïñ çà èíôó!!…

 86. |

  .

  good!…

 87. |

  .

  ñýíêñ çà èíôó!…

 88. |

  .

  good….

 89. |

  .

  ñýíêñ çà èíôó….

 90. |

  .

  áëàãîäàðåí!…

 91. |

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 92. |

  .

  thanks!…

 93. |

  .

  ñïñ!!…

 94. |

  .

  thanks for information….

 95. |

  .

  ñïñ!!…

 96. |

  .

  tnx for info….

 97. |

  .

  áëàãîäàðåí….

 98. |

  .

  ñïñ….

 99. |

  .

  ñïñ!!…

 100. |

  .

  ñïñ çà èíôó!…

 101. |

  .

  ñýíêñ çà èíôó….

 102. |

  .

  good info!…

 103. |

  .

  ñïñ….

 104. |

  .

  good!…

 105. |

  .

  ñïñ çà èíôó!…

 106. |

  .

  ñïñ çà èíôó!!…

 107. |

  .

  ñïñ çà èíôó….

 108. |

  .

  áëàãîäàðåí….

 109. |

  .

  tnx for info….

 110. |

  .

  thanks!!…

 111. |

  .

  tnx!!…

 112. |

  .

  thanks….

 113. |

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 114. |

  .

  ñïñ çà èíôó….

 115. |

  .

  áëàãîäàðþ!!…

 116. |

  .

  good!!…

 117. |

  .

  ñýíêñ çà èíôó….

 118. |

  .

  áëàãîäàðñòâóþ!…

 119. |

  .

  áëàãîäàðñòâóþ!!…

 120. |

  .

  thanks….

 121. |

  .

  good info….

 122. |

  .

  tnx….

 123. |

  .

  ñïàñèáî!!…

 124. |

  .

  ñïñ çà èíôó!!…

 125. |

  .

  tnx!…

 126. |

  .

  thanks for information….

 127. |

  .

  áëàãîäàðåí!!…

 128. |

  .

  ñýíêñ çà èíôó!…

 129. |

  .

  ñýíêñ çà èíôó….

 130. |

  .

  tnx for info….

 131. |

  .

  áëàãîäàðåí!!…

 132. |

  .

  tnx for info….

 133. |

  .

  áëàãîäàðåí….

 134. |

  .

  ñýíêñ çà èíôó….

 135. |

  .

  thank you….

 136. |

  .

  ñïñ!…

 137. |

  .

  thank you!…

 138. |

  .

  tnx for info!…

 139. |

  .

  ñïñ çà èíôó!!…

 140. |

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 141. |

  .

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 142. |

  .

  good….

 143. |

  .

  ñïñ!…

 144. |

  .

  ñïàñèáî….

 145. |

  .

  ñïñ çà èíôó!…

 146. |

  .

  tnx….

 147. |

  .

  good info!!…

 148. |

  .

  ñïñ!!…

 149. |

  .

  ñïñ çà èíôó!…

 150. |

  .

  ñïàñèáî!!…

 151. |

  .

  good info….

 152. |

  .

  ñïàñèáî çà èíôó….

 153. |

  .

  tnx for info….

 154. |

  .

  ñïàñèáî!!…

 155. |

  .

  ñïñ!!…

 156. |

  .

  good info….

 157. |

  .

  tnx for info….

 158. |

  .

  tnx for info!…

 159. |

  .

  tnx!…

 160. |

  .

  áëàãîäàðñòâóþ!…

 161. |

  .

  áëàãîäàðþ….

 162. |

  .

  ñïàñèáî çà èíôó….

 163. |

  .

  tnx for info!…

 164. |

  .

  ñïñ çà èíôó….

 165. |

  .

  good….

 166. |

  .

  ñïñ….

 167. |

  .

  ñïñ çà èíôó….

 168. |

  .

  ñýíêñ çà èíôó!…

 169. |

  .

  good info!!…

 170. |

  .

  ñïñ….

 171. |

  .

  ñïñ!!…

 172. |

  .

  thanks for information!…

 173. |

  .

  thank you….

 174. |

  .

  ñïñ!!…

 175. |

  .

  ñïàñèáî çà èíôó….

 176. |

  .

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 177. |

  .

  thank you!!…

 178. |

  .

  áëàãîäàðñòâóþ….

 179. |

  .

  ñïàñèáî çà èíôó….

 180. |

  .

  thanks!!…

 181. |

  .

  good info!!…

 182. |

  .

  ñïñ!…

 183. |

  .

  thanks….

 184. |

  .

  tnx for info!!…

 185. |

  .

  ñýíêñ çà èíôó….

 186. |

  .

  good info!…

 187. |

  .

  ñïñ çà èíôó!!…

 188. |

  .

  hello!…

 189. |

  .

  ñïñ!!…

 190. |

  .

  áëàãîäàðþ!!…

 191. |

  .

  thanks for information!…

 192. |

  .

  thanks for information….

 193. |

  .

  ñýíêñ çà èíôó….

 194. |

  .

  thanks!…

 195. |

  .

  ñïàñèáî çà èíôó….

 196. |

  .

  ñïàñèáî!!…

 197. |

  .

  hello….

 198. |

  .

  tnx for info!!…

 199. |

  .

  ñïñ….

 200. |

  .

  ñïñ!!…

 201. |

  .

  ñïñ!…

 202. |

  .

  thanks!!…

 203. |

  .

  ñýíêñ çà èíôó….

 204. |

  .

  ñïñ çà èíôó….

 205. |

  .

  ñïñ!!…

 206. |

  .

  good info….

 207. |

  .

  ñïñ çà èíôó….

 208. |

  .

  tnx for info!!…

 209. |

  .

  ñïñ!…

 210. |

  .

  tnx for info!…

 211. |

  .

  tnx for info!!…

 212. |

  .

  áëàãîäàðþ….

 213. |

  .

  ñïñ!…

 214. |

  .

  ñïñ çà èíôó….

 215. |

  .

  good info!…

 216. |

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 217. |

  .

  áëàãîäàðþ!!…

 218. |

  .

  tnx for info!…

 219. |

  .

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 220. |

  .

  ñïàñèáî!!…

 221. |

  .

  thanks!!…

 222. |

  .

  ñïñ!…

 223. |

  .

  thank you….

 224. |

  .

  áëàãîäàðåí….

 225. |

  .

  áëàãîäàðåí!…

 226. |

  .

  áëàãîäàðþ….

 227. |

  .

  ñïñ!!…

 228. |

  .

  thanks!…

 229. |

  .

  thanks!…

 230. |

  .

  hello!…

 231. |

  .

  good!!…

 232. |

  .

  hello!!…

 233. |

  .

  thank you!…

 234. |

  .

  ñïñ!!…

 235. |

  .

  ñïñ!!…

 236. |

  .

  good….

 237. |

  .

  thank you!…

 238. |

  .

  good….

 239. |

  .

  ñïñ!…

 240. |

  .

  hello!!…

 241. |

  .

  tnx for info….

 242. |

  .

  good info!!…

 243. |

  .

  ñïñ çà èíôó!…

 244. |

  .

  thanks for information!…

 245. |

  .

  ñïñ çà èíôó!!…

 246. |

  .

  good info!…

 247. |

  .

  ñýíêñ çà èíôó!…

 248. |

  .

  good info!!…

 249. |

  .

  ñïàñèáî çà èíôó….

 250. |

  .

  áëàãîäàðñòâóþ!!…

 251. |

  .

  ñïñ çà èíôó….

 252. |

  .

  good info….

 253. |

  .

  ñýíêñ çà èíôó….

 254. |

  .

  áëàãîäàðñòâóþ….

 255. |

  .

  thank you….

 256. |

  .

  ñýíêñ çà èíôó….Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.