msgbartop
Strona zawierająca informacje, artykuły na temat hydroizolacji.
msgbarbottom

12 Nov 08 Zabezpieczanie obiektów

Hydroizolacja poszczególnych obiektów, z których korzysta człowiek jest niezwykle ważna. Dlatego budowniczy muszą brać ja pod uwagę jeszcze przed zaplanowaniem wszystkich czynności budowlanych. Ogólnie hydroizolacja polega na zabezpieczeniu budynku (obiektu) przed zgubną działalnością wody. Oczywiście w zależności od rodzaju przedmiotu budowanego, stosowana będzie różna technika zabezpieczająca.

Hydroizolacja ścian, dla przykładu, będzie polegała przede wszystkim na zastosowaniu odpowiednich materiałów uszczelniających :silikonu, akrylu, preparatów grzybobójczych, etc. Ostatnimi czasu, wraz z rozwojem bezpiecznego budownictwa zwraca się szczególna uwagę na czynności hydroizolacyjne. Nowinki techniczne stosowane w nowoczesnych konstrukcjach są prezentowane rokrocznie na różnego rodzaju festiwalach, targach materiałów budowlanych. Nasze rodzime, polskie produkty cieszą się dobrą renomą, a ich eksport, zwłaszcza do krajów tzw. starej Unii, wzrasta. Przykładem sukcesu na rynkach zagranicznych jest producent znanych gładzi szpachlowych.

PRODUKT POLECANY:

Atlas Woder E

Atlas Woder E

ATLAS WODER E jest wysoce elastyczną, jednoskładnikową folią, przeznaczoną do uszczelniania nasiąkliwych podłoży mineralnych, takich jak: tynki cementowe, cementowo-wapienne, beton i jastrychy cementowe. Zaleca się ją stosować zwłaszcza do uszczelniania powierzchni wykonanych z materiałów, które w kontakcie z silnym oddziaływaniem wilgoci mogą ulegać zniszczeniu, np. tynków gipsowych i płyt gipsowo-kartonowych.

Tags: , , , , , , , ,Reader's Comments

 1. |

  .

  thanks….

 2. |

  .

  спс….

 3. |

  .

  thanks….

 4. |

  .

  спасибо за инфу!!…

 5. |

  .

  спасибо!!…

 6. |

  .

  hello!!…

 7. |

  .

  tnx….

 8. |

  .

  спс за инфу!!…

 9. |

  .

  сэнкс за инфу!…

 10. |

  .

  спс за инфу….

 11. |

  .

  hello!!…

 12. |

  .

  спасибо за инфу!…

 13. |

  .

  сэнкс за инфу!!…

 14. |

  .

  спс!…

 15. |

  .

  hello….

 16. |

  .

  спс за инфу!…

 17. |

  .

  благодарствую!!…

 18. |

  .

  thanks!!…

 19. |

  .

  ñýíêñ çà èíôó!…

 20. |

  .

  áëàãîäàðþ….

 21. |

  .

  ñýíêñ çà èíôó!…

 22. |

  .

  ñýíêñ çà èíôó!…

 23. |

  .

  thank you….

 24. |

  .

  good info!!…

 25. |

  .

  thank you!!…

 26. |

  .

  thank you!!…

 27. |

  .

  tnx for info….

 28. |

  .

  thanks for information!…

 29. |

  .

  ñïàñèáî….

 30. |

  .

  ñýíêñ çà èíôó….

 31. |

  .

  tnx for info….

 32. |

  .

  ñïñ çà èíôó!!…

 33. |

  .

  áëàãîäàðþ!!…

 34. |

  .

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 35. |

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 36. |

  .

  tnx!…

 37. |

  .

  ñýíêñ çà èíôó!…

 38. |

  .

  tnx for info!…

 39. |

  .

  thanks for information!!…

 40. |

  .

  thanks….

 41. |

  .

  áëàãîäàðåí!…

 42. |

  .

  thank you!!…

 43. |

  .

  good!…

 44. |

  .

  ñýíêñ çà èíôó!…

 45. |

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 46. |

  .

  tnx for info!!…

 47. |

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 48. |

  .

  tnx….

 49. |

  .

  ñýíêñ çà èíôó!…

 50. |

  .

  ñïñ çà èíôó!…

 51. |

  .

  ñïñ….

 52. |

  .

  ñïñ….

 53. |

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 54. |

  .

  tnx for info….

 55. |

  .

  áëàãîäàðñòâóþ!…

 56. |

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 57. |

  .

  ñïñ!…

 58. |

  .

  ñïñ çà èíôó….

 59. |

  .

  thank you!!…

 60. |

  .

  thanks….

 61. |

  .

  áëàãîäàðþ!…

 62. |

  .

  ñïàñèáî….

 63. |

  .

  tnx!!…

 64. |

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 65. |

  .

  ñïñ!!…

 66. |

  .

  ñïàñèáî….

 67. |

  .

  ñýíêñ çà èíôó!…

 68. |

  .

  ñïàñèáî çà èíôó….

 69. |

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 70. |

  .

  tnx!!…

 71. |

  .

  áëàãîäàðþ!…

 72. |

  .

  ñïàñèáî!…

 73. |

  .

  good….

 74. |

  .

  áëàãîäàðþ!!…

 75. |

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 76. |

  .

  áëàãîäàðåí!!…

 77. |

  .

  ñïñ!!…

 78. |

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 79. |

  .

  ñïñ çà èíôó….

 80. |

  .

  áëàãîäàðñòâóþ!!…

 81. |

  .

  áëàãîäàðñòâóþ….

 82. |

  .

  tnx for info!…

 83. |

  .

  tnx for info!!…

 84. |

  .

  ñïàñèáî çà èíôó….

 85. |

  .

  ñïñ….

 86. |

  .

  ñïàñèáî çà èíôó….

 87. |

  .

  ñïñ!!…

 88. |

  .

  ñïñ!…

 89. |

  .

  tnx for info!…

 90. |

  .

  thanks….

 91. |

  .

  ñïñ çà èíôó….

 92. |

  .

  áëàãîäàðåí!!…

 93. |

  .

  ñïñ!…

 94. |

  .

  thank you!!…

 95. |

  .

  thank you!!…

 96. |

  .

  ñýíêñ çà èíôó….

 97. |

  .

  áëàãîäàðþ!!…

 98. |

  .

  tnx for info!!…

 99. |

  .

  ñïàñèáî!!…

 100. |

  .

  áëàãîäàðñòâóþ!!…

 101. |

  .

  áëàãîäàðþ!!…

 102. |

  .

  áëàãîäàðñòâóþ….

 103. |

  .

  thanks!!…

 104. |

  .

  tnx for info….

 105. |

  .

  ñïñ çà èíôó!!…

 106. |

  .

  ñïñ!!…

 107. |

  .

  ñïñ çà èíôó….

 108. |

  .

  áëàãîäàðñòâóþ!!…

 109. |

  .

  thanks!!…

 110. |

  .

  ñïñ!…

 111. |

  .

  thanks for information….

 112. |

  .

  ñýíêñ çà èíôó!…

 113. |

  .

  good….

 114. |

  .

  ñýíêñ çà èíôó….

 115. |

  .

  ñïàñèáî çà èíôó….

 116. |

  .

  good info….

 117. |

  .

  ñïñ çà èíôó!…

 118. |

  .

  áëàãîäàðþ!…

 119. |

  .

  áëàãîäàðåí!…

 120. |

  .

  tnx for info….

 121. |

  .

  áëàãîäàðñòâóþ….

 122. |

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 123. |

  .

  tnx for info!!…

 124. |

  .

  good info!!…

 125. |

  .

  ñïàñèáî çà èíôó….

 126. |

  .

  ñïñ….

 127. |

  .

  thanks!…

 128. |

  .

  tnx for info….

 129. |

  .

  áëàãîäàðñòâóþ!!…

 130. |

  .

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 131. |

  .

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 132. |

  .

  thank you….

 133. |

  .

  tnx for info!…

 134. |

  .

  thanks!…

 135. |

  .

  ñïñ….

 136. |

  .

  good info….

 137. |

  .

  tnx for info!…

 138. |

  .

  áëàãîäàðåí!…

 139. |

  .

  ñïñ….

 140. |

  .

  ñïñ!…

 141. |

  .

  ñïñ!…

 142. |

  .

  áëàãîäàðåí!!…

 143. |

  .

  tnx for info….

 144. |

  .

  ñïàñèáî….

 145. |

  .

  ñïñ….

 146. |

  .

  ñýíêñ çà èíôó….

 147. |

  .

  ñïñ!…

 148. |

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 149. |

  .

  tnx for info!…

 150. |

  .

  good….

 151. |

  .

  ñïñ!!…

 152. |

  .

  áëàãîäàðåí!!…

 153. |

  .

  hello!…

 154. |

  .

  ñïàñèáî!…

 155. |

  .

  áëàãîäàðñòâóþ….

 156. |

  .

  tnx!!…

 157. |

  .

  thanks for information….

 158. |

  .

  áëàãîäàðñòâóþ!!…

 159. |

  .

  thanks….

 160. |

  .

  ñïñ çà èíôó!!…

 161. |

  .

  ñïñ….

 162. |

  .

  ñýíêñ çà èíôó….

 163. |

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 164. |

  .

  good info!…

 165. |

  .

  áëàãîäàðåí!!…

 166. |

  .

  tnx….

 167. |

  .

  ñïñ….

 168. |

  .

  ñïñ….

 169. |

  .

  ñïñ….

 170. |

  .

  ñïñ çà èíôó!!…

 171. |

  .

  ñïàñèáî!!…

 172. |

  .

  tnx for info….

 173. |

  .

  thank you!!…

 174. |

  .

  thanks for information….

 175. |

  .

  áëàãîäàðåí….

 176. |

  .

  ñïñ!…

 177. |

  .

  ñïñ çà èíôó….

 178. |

  .

  tnx….

 179. |

  .

  ñïñ çà èíôó….

 180. |

  .

  good!!…

 181. |

  .

  hello….

 182. |

  .

  áëàãîäàðþ!!…

 183. |

  .

  ñïñ!…

 184. |

  .

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 185. |

  .

  ñïñ çà èíôó….

 186. |

  .

  ñïñ!!…

 187. |

  .

  ñïñ çà èíôó!…

 188. |

  .

  thanks for information….

 189. |

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 190. |

  .

  good info….

 191. |

  .

  ñýíêñ çà èíôó….

 192. |

  .

  tnx for info!!…

 193. |

  .

  tnx!…

 194. |

  .

  ñïñ!!…

 195. |

  .

  thanks!…

 196. |

  .

  good info!…

 197. |

  .

  ñïñ çà èíôó….

 198. |

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 199. |

  .

  ñïàñèáî çà èíôó….

 200. |

  .

  tnx for info!!…

 201. |

  .

  ñïàñèáî!…

 202. |

  .

  thank you!…

 203. |

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 204. |

  .

  ñïñ!!…

 205. |

  .

  ñïñ!…

 206. |

  .

  ñýíêñ çà èíôó….

 207. |

  .

  tnx!!…

 208. |

  .

  ñïñ….

 209. |

  .

  ñýíêñ çà èíôó!…

 210. |

  .

  tnx….

 211. |

  .

  thank you….

 212. |

  .

  tnx….

 213. |

  .

  ñïàñèáî….

 214. |

  .

  ñïñ çà èíôó!…

 215. |

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 216. |

  .

  tnx for info….

 217. |

  .

  ñïñ!!…

 218. |

  .

  áëàãîäàðþ!!…

 219. |

  .

  thanks!!…

 220. |

  .

  áëàãîäàðþ!!…

 221. |

  .

  ñïñ!!…

 222. |

  .

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 223. |

  .

  áëàãîäàðåí….

 224. |

  .

  good info….

 225. |

  .

  ñïñ….

 226. |

  .

  ñïàñèáî!…

 227. |

  .

  áëàãîäàðþ!!…

 228. |

  .

  ñýíêñ çà èíôó!…

 229. |

  .

  ñïñ çà èíôó!…

 230. |

  .

  ñïàñèáî!…

 231. |

  .

  ñïñ!…

 232. |

  .

  thanks for information!!…

 233. |

  .

  good!…

 234. |

  .

  hello!!…

 235. |

  .

  thank you!…

 236. |

  .

  tnx….

 237. |

  .

  áëàãîäàðñòâóþ!!…

 238. |

  .

  áëàãîäàðñòâóþ….

 239. |

  .

  ñïàñèáî!…

 240. |

  .

  áëàãîäàðåí!…

 241. |

  .

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 242. |

  .

  thanks for information!!…

 243. |

  .

  thanks for information….

 244. |

  .

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 245. |

  .

  ñïàñèáî çà èíôó….

 246. |

  .

  tnx!…

 247. |

  .

  áëàãîäàðþ….

 248. |

  .

  áëàãîäàðåí!!…

 249. |

  .

  ñïñ çà èíôó….

 250. |

  .

  ñïàñèáî çà èíôó….

 251. |

  .

  ñïñ….

 252. |

  .

  hello….

 253. |

  .

  ñýíêñ çà èíôó!…

 254. |

  .

  thanks for information!…

 255. |

  .

  good!!…

 256. |

  .

  ñïñ!!…

 257. |

  .

  thank you!!…

 258. |

  .

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 259. |

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 260. |

  .

  tnx!…

 261. |

  .

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 262. |

  .

  ñýíêñ çà èíôó!…

 263. |

  .

  ñïñ çà èíôó….

 264. |

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 265. |

  .

  ñýíêñ çà èíôó….

 266. |

  .

  tnx for info!!…

 267. |

  .

  áëàãîäàðñòâóþ….Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.