msgbartop
Strona zawierająca informacje, artykuły na temat hydroizolacji.
msgbarbottom

12 Nov 08 Zabezpieczenie budynku

Zapewnienie bezpiecznego użytkowania, eksploatacji danego obiektu budowlanego to niezwykle ważne, ale i skomplikowane zadanie stojące przez każdym architektem, a potem daną ekipa budowlaną. Wszelkie działania zmierzające ku temu, by na obiekt nie działały niekorzystne wpływy wilgoci to hydroizolacja. Istnieje: hydroizolacja dachu, hydroizolacja podłogi, hydroizolacja tarasów i balkonów, etc.
(more…)

Tags: , ,

12 Nov 08 Walka z wilgocią

Hydroizolacja to wszelkie działania mające na celu obronę przed niebezpiecznym działaniem wody, wilgoci. Jak zapewne wiemy z doświadczenia życiowego, starsze konstrukcje budowlane często znalazły się w złym stanie spowodowanym właśnie działaniem wilgoci. Kiedyś budowniczy w zasadzie nie stosowali bezpiecznych technik zapobiegawczych. Dziś hydroizolacja jest powszechnie stosowana przez ekipy budowlane.
(more…)

Tags: , , , , , , , , , ,