msgbartop
Strona zawierająca informacje, artykuły na temat hydroizolacji.
msgbarbottom

17 Sep 09 Skrupulatna hydroizolacja

Gdyby przyroda wiedziała, co to znaczy hydroizolacja, wtedy nigdy elementem naszego zachwytu estetycznego nie stałoby się podziwianie wielkiego kanionu. Niestety, o ile erozja wodna odpowiadająca za fantastyczne formy skalne, jest czymś zgoła pożytecznym, o tyle w budownictwie te same zjawiska są czymś niedopuszczalnym i skrajnie niechcianym. Niechlujna hydroizolacja w najlepszym wypadku może doprowadzić do wystąpienia grzyba i niekorzystnego mikroklimatu w pomieszczeniach. W najgorszym może spowodować zagrożenia w strukturze budynku, co pociąga za sobą narażenie życia użytkowników danego obiektu. Na szczęście ostatnimi czasy hydroizolacja stała się bardzo ważnym zagadnieniem w sektorze budowlanym i nowe budynki z reguły nie cechują się wadami w tym elemencie.

Skrupulatna hydroizolacja zaczyna się na odpowiednim przebadaniu gleby, na jakiej ma stanąć budowla. Kończy się na rygorystycznym przygotowaniu dachu i zabezpieczeniu go przed przeciekaniem. Pomiędzy fundamentami a dachem występuje cała masa technik, dzięki którym zabezpieczenie budynku staje się kompletna i żadne zagrożenia z wodą i wilgocią nie muszą zaprzątać głowy lokatorom. Może poza powodzią. Choć i na takie sytuacje są metody.

PRODUKT POLECANY:

ABIZOL KL DM lepik na zimno

ABIZOL KL DM lepik na zimno

ABIZOL KL DM lepik na zimno Lepik bitumiczny, SELENA, TYTAN do stosowania na zimno, przeznaczony do klejenia papy i wykonywania lekkich izolacji wodochronnych. Tworzy powłoki silnie związane z podłożem, odporne na działanie wody, słabych kwasów, zasad i agresywnych związków zawartych w ziemi.

Tags: , , , , , ,Reader's Comments

 1. |

  .

  спс!…

 2. |

  .

  tnx for info….

 3. |

  .

  благодарен!…

 4. |

  .

  спасибо за инфу!…

 5. |

  .

  благодарю….

 6. |

  .

  tnx for info!!…

 7. |

  .

  tnx for info!!…

 8. |

  .

  tnx for info….

 9. |

  .

  tnx for info….

 10. |

  .

  tnx!!…

 11. |

  .

  tnx….

 12. |

  .

  спс….

 13. |

  .

  спс!!…

 14. |

  .

  tnx for info….

 15. |

  .

  благодарю!!…

 16. |

  .

  thanks….

 17. |

  .

  спс!!…

 18. |

  .

  спасибо за инфу!…

 19. |

  .

  благодарен!!…

 20. |

  .

  сэнкс за инфу!…

 21. |

  .

  спс….

 22. |

  .

  thanks for information….

 23. |

  .

  ñýíêñ çà èíôó….

 24. |

  .

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 25. |

  .

  ñýíêñ çà èíôó….

 26. |

  .

  tnx for info!!…

 27. |

  .

  tnx for info!…

 28. |

  .

  áëàãîäàðñòâóþ!…

 29. |

  .

  áëàãîäàðþ!!…

 30. |

  .

  thank you….

 31. |

  .

  ñïñ!…

 32. |

  .

  good!…

 33. |

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 34. |

  .

  good info!!…

 35. |

  .

  good!!…

 36. |

  .

  ñïàñèáî!…

 37. |

  .

  ñýíêñ çà èíôó….

 38. |

  .

  ñïñ çà èíôó!!…

 39. |

  .

  ñïñ!…

 40. |

  .

  ñïñ!…

 41. |

  .

  áëàãîäàðþ!…

 42. |

  .

  áëàãîäàðåí!…

 43. |

  .

  áëàãîäàðñòâóþ….

 44. |

  .

  áëàãîäàðñòâóþ!!…

 45. |

  .

  tnx for info!!…

 46. |

  .

  tnx for info….

 47. |

  .

  good info….

 48. |

  .

  thanks for information!!…

 49. |

  .

  ñïàñèáî çà èíôó….

 50. |

  .

  thank you….

 51. |

  .

  áëàãîäàðåí!…

 52. |

  .

  tnx!!…

 53. |

  .

  tnx for info….

 54. |

  .

  ñýíêñ çà èíôó!…

 55. |

  .

  ñýíêñ çà èíôó….

 56. |

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 57. |

  .

  ñïàñèáî!!…

 58. |

  .

  ñýíêñ çà èíôó….

 59. |

  .

  ñýíêñ çà èíôó!…

 60. |

  .

  ñïàñèáî!…

 61. |

  .

  tnx for info!…

 62. |

  .

  ñïñ!!…

 63. |

  .

  ñïñ….

 64. |

  .

  thanks for information!…

 65. |

  .

  ñïñ çà èíôó….

 66. |

  .

  tnx for info!!…

 67. |

  .

  ñïñ çà èíôó!…

 68. |

  .

  ñýíêñ çà èíôó….

 69. |

  .

  tnx for info!!…

 70. |

  .

  ñïñ!…

 71. |

  .

  ñýíêñ çà èíôó….

 72. |

  .

  ñýíêñ çà èíôó!…

 73. |

  .

  áëàãîäàðñòâóþ!…

 74. |

  .

  ñïñ!…

 75. |

  .

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 76. |

  .

  ñïñ çà èíôó….

 77. |

  .

  thank you!…

 78. |

  .

  ñïñ….

 79. |

  .

  tnx for info….

 80. |

  .

  tnx for info!!…

 81. |

  .

  good….

 82. |

  .

  áëàãîäàðþ!!…

 83. |

  .

  ñïñ!…

 84. |

  .

  áëàãîäàðþ….

 85. |

  .

  áëàãîäàðñòâóþ….

 86. |

  .

  ñïàñèáî çà èíôó….

 87. |

  .

  ñïñ!!…

 88. |

  .

  áëàãîäàðñòâóþ!…

 89. |

  .

  ñýíêñ çà èíôó….

 90. |

  .

  tnx for info….

 91. |

  .

  tnx!…

 92. |

  .

  ñïñ!…

 93. |

  .

  thank you….

 94. |

  .

  ñïñ!…

 95. |

  .

  áëàãîäàðñòâóþ!…

 96. |

  .

  tnx for info!!…

 97. |

  .

  thank you!!…

 98. |

  .

  ñïàñèáî çà èíôó….

 99. |

  .

  ñýíêñ çà èíôó….

 100. |

  .

  ñïñ!…

 101. |

  .

  thanks for information!…

 102. |

  .

  hello!…

 103. |

  .

  thanks….

 104. |

  .

  tnx!…

 105. |

  .

  áëàãîäàðåí….

 106. |

  .

  áëàãîäàðåí!…

 107. |

  .

  ñïñ!!…

 108. |

  .

  tnx for info!…

 109. |

  .

  ñïñ çà èíôó!!…

 110. |

  .

  ñýíêñ çà èíôó….

 111. |

  .

  good….

 112. |

  .

  tnx!…

 113. |

  .

  áëàãîäàðñòâóþ!…

 114. |

  .

  tnx!!…

 115. |

  .

  thank you!!…

 116. |

  .

  good info!!…

 117. |

  .

  good!…

 118. |

  .

  ñýíêñ çà èíôó!…

 119. |

  .

  ñïàñèáî!!…

 120. |

  .

  áëàãîäàðþ!!…

 121. |

  .

  ñýíêñ çà èíôó!…

 122. |

  .

  ñïàñèáî!!…

 123. |

  .

  ñïñ!!…

 124. |

  .

  thank you!…

 125. |

  .

  ñïñ!…

 126. |

  .

  tnx for info!!…

 127. |

  .

  ñïñ çà èíôó!…

 128. |

  .

  áëàãîäàðþ….

 129. |

  .

  ñïñ….

 130. |

  .

  áëàãîäàðþ!…

 131. |

  .

  áëàãîäàðñòâóþ….

 132. |

  .

  good info….

 133. |

  .

  áëàãîäàðþ!…

 134. |

  .

  thanks!!…

 135. |

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 136. |

  .

  thanks!…

 137. |

  .

  thanks for information!…

 138. |

  .

  thanks!…

 139. |

  .

  tnx for info….

 140. |

  .

  ñïñ….

 141. |

  .

  tnx….

 142. |

  .

  ñïàñèáî!…

 143. |

  .

  ñïñ çà èíôó….

 144. |

  .

  ñýíêñ çà èíôó!…

 145. |

  .

  áëàãîäàðñòâóþ!…

 146. |

  .

  áëàãîäàðþ….

 147. |

  .

  ñïàñèáî….

 148. |

  .

  thanks for information!!…

 149. |

  .

  tnx for info!!…

 150. |

  .

  tnx for info!…

 151. |

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 152. |

  .

  áëàãîäàðåí!…

 153. |

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 154. |

  .

  ñïñ!…

 155. |

  .

  ñïàñèáî!…

 156. |

  .

  thanks….

 157. |

  .

  ñïàñèáî çà èíôó….

 158. |

  .

  ñïàñèáî çà èíôó….

 159. |

  .

  ñýíêñ çà èíôó!…

 160. |

  .

  ñýíêñ çà èíôó….

 161. |

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 162. |

  .

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 163. |

  .

  hello!…

 164. |

  .

  ñýíêñ çà èíôó!…

 165. |

  .

  ñýíêñ çà èíôó!…

 166. |

  .

  tnx for info!…

 167. |

  .

  tnx for info….

 168. |

  .

  ñýíêñ çà èíôó!…

 169. |

  .

  ñýíêñ çà èíôó….

 170. |

  .

  áëàãîäàðþ!…

 171. |

  .

  áëàãîäàðåí!!…

 172. |

  .

  thanks for information!…

 173. |

  .

  ñïñ!!…

 174. |

  .

  ñïñ!…

 175. |

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 176. |

  .

  ñïñ çà èíôó!…

 177. |

  .

  ñïñ!!…

 178. |

  .

  áëàãîäàðåí!…

 179. |

  .

  ñïñ çà èíôó!!…

 180. |

  .

  ñïñ çà èíôó….

 181. |

  .

  ñïñ….

 182. |

  .

  ñïñ çà èíôó….

 183. |

  .

  ñïñ çà èíôó!!…

 184. |

  .

  thank you!…

 185. |

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 186. |

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 187. |

  .

  ñïàñèáî!…

 188. |

  .

  áëàãîäàðåí….

 189. |

  .

  good!!…

 190. |

  .

  hello!…

 191. |

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 192. |

  .

  ñïñ!!…

 193. |

  .

  good!…

 194. |

  .

  ñïàñèáî!…

 195. |

  .

  ñïñ çà èíôó!…

 196. |

  .

  hello!!…

 197. |

  .

  good!!…

 198. |

  .

  ñïàñèáî!…

 199. |

  .

  ñïñ….

 200. |

  .

  ñïñ….

 201. |

  .

  tnx for info!!…

 202. |

  .

  ñïñ!!…

 203. |

  .

  thank you!!…

 204. |

  .

  ñýíêñ çà èíôó!…

 205. |

  .

  áëàãîäàðåí….

 206. |

  .

  hello….

 207. |

  .

  ñïñ!…

 208. |

  .

  hello!…

 209. |

  .

  thank you!…

 210. |

  .

  tnx for info!!…

 211. |

  .

  áëàãîäàðñòâóþ….

 212. |

  .

  áëàãîäàðåí!…

 213. |

  .

  ñïñ!…

 214. |

  .

  ñïñ çà èíôó….

 215. |

  .

  thanks for information….

 216. |

  .

  ñïñ!!…

 217. |

  .

  ñýíêñ çà èíôó!…

 218. |

  .

  ñýíêñ çà èíôó!…

 219. |

  .

  tnx for info….

 220. |

  .

  ñïñ çà èíôó….

 221. |

  .

  ñýíêñ çà èíôó….

 222. |

  .

  ñýíêñ çà èíôó….

 223. |

  .

  ñïñ çà èíôó!!…

 224. |

  .

  tnx for info!!…

 225. |

  .

  tnx for info….

 226. |

  .

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 227. |

  .

  ñïñ….

 228. |

  .

  áëàãîäàðñòâóþ!…

 229. |

  .

  ñïàñèáî çà èíôó….

 230. |

  .

  hello!!…

 231. |

  .

  ñïàñèáî!…

 232. |

  .

  áëàãîäàðñòâóþ….

 233. |

  .

  thank you!!…

 234. |

  .

  ñïñ!!…

 235. |

  .

  tnx for info!…

 236. |

  .

  ñïñ!…

 237. |

  .

  hello!…

 238. |

  .

  ñïàñèáî çà èíôó….

 239. |

  .

  hello….

 240. |

  .

  ñïñ….

 241. |

  .

  ñïñ çà èíôó!…

 242. |

  .

  ñïñ çà èíôó….

 243. |

  .

  ñïàñèáî!!…

 244. |

  .

  thanks for information….

 245. |

  .

  thanks for information!…

 246. |

  .

  áëàãîäàðñòâóþ….

 247. |

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 248. |

  .

  thanks for information!!…

 249. |

  .

  tnx for info….

 250. |

  .

  thank you!…

 251. |

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 252. |

  .

  ñýíêñ çà èíôó!…

 253. |

  .

  ñïñ çà èíôó!!…

 254. |

  .

  ñïñ!…

 255. |

  .

  ñïñ çà èíôó!!…

 256. |

  .

  ñïàñèáî çà èíôó….

 257. |

  .

  ñïñ!…

 258. |

  .

  thanks for information!!…

 259. |

  .

  ñïñ çà èíôó!…

 260. |

  .

  ñïñ çà èíôó!!…

 261. |

  .

  ñïñ….

 262. |

  .

  thanks!…

 263. |

  .

  thanks!!…

 264. |

  .

  tnx for info!…

 265. |

  .

  áëàãîäàðåí!…

 266. |

  .

  hello!…

 267. |

  .

  tnx for info!!…

 268. |

  .

  ñïñ!…

 269. |

  .

  ñïñ!…

 270. |

  .

  tnx for info!…

 271. |

  .

  ñïñ çà èíôó!!…

 272. |

  .

  ñïñ!…

 273. |

  .

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 274. |

  .

  tnx for info!…

 275. |

  .

  ñýíêñ çà èíôó!…

 276. |

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 277. |

  .

  ñïñ çà èíôó!…

 278. |

  .

  ñïñ çà èíôó!…

 279. |

  .

  thanks….

 280. |

  .

  áëàãîäàðñòâóþ!…

 281. |

  .

  thank you!!…

 282. |

  .

  ñïñ çà èíôó….

 283. |

  .

  áëàãîäàðåí….

 284. |

  .

  thanks!!…

 285. |

  .

  ñýíêñ çà èíôó!…

 286. |

  .

  good!…

 287. |

  .

  hello….

 288. |

  .

  ñïñ….

 289. |

  .

  thanks for information….

 290. |

  .

  áëàãîäàðþ….

 291. |

  .

  good!…

 292. |

  .

  ñïñ….

 293. |

  .

  ñïàñèáî!!…

 294. |

  .

  tnx for info!!…

 295. |

  .

  good….

 296. |

  .

  thank you….Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.