msgbartop
Strona zawierająca informacje, artykuły na temat hydroizolacji.
msgbarbottom

17 Sep 09 Nie należy lekceważyć izolacji przeciwwilgociowej

Gdyby powódź była jedynym zagrożeniem dla budynku, jakie niesie woda, budowanie czegokolwiek byłoby znacznie prostsze i tańsze, a hydroizolacja nie byłaby dynamicznie rozwijającą się dziedziną. Niestety woda, jako potężny i przebiegły żywioł, niesie dużo więcej – często bardzo subtelnych – zagrożeń dla budynku. Od przeciekania budynku, poprzez zawilgocenie ścian, aż do erozji fundamentów. O ile dach – dla przykładu – można relatywnie bez większej szkody dla budynku zreperować, o tyle zaniedbania na etapie lania fundamentów są niemożliwe do naprawienia bez gruntownych zmian w strukturze obiektu, które najczęściej prowadzą do kompletnej rozbiórki.

Dlatego hydroizolacja nie powinna być lekceważona już na etapie wczesnego planowania. Warto w przypadku zabezpieczania budynku przed wilgocią i wodą, powierzyć to zagadnienie ekspertom, dla których hydroizolacja jest chlebem powszednim. Pozwoli to uniknąć w przyszłości problemów, których przyczyną może być błędna hydroizolacja. Często było czynione takie zaniedbanie w trakcie budowania obiektów w latach przeszłych. Skutki tych zaniedbań można obserwować na każdym kroku w postaci wszędobylskiego grzyba na przykład.

PRODUKT POLECANY:

IZOHAN DYSPERBIT

IZOHAN DYSPERBIT

IZOHAN DYSPERBIT 10 KG. Zastosowanie: renowacja i konserwacja pokryć dachowych; wykonywanie bezspoinowych pokryć dachowych zbrojonych tkaninami technicznymi; wykonywanie bezspoinowych pokryć dachowych na podkładzie z jednej warstwy papy; gruntowanie podłoży mineralnych pod właściwą izolację po rozcieńczeniu z wodą 1:1 (woda:dysperbit)

Tags: , , , , ,Reader's Comments

 1. |

  .

  thanks for information!!…

 2. |

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 3. |

  .

  good….

 4. |

  .

  сэнкс за инфу!!…

 5. |

  .

  спс!!…

 6. |

  .

  благодарю!…

 7. |

  .

  благодарствую….

 8. |

  .

  спасибо за инфу!…

 9. |

  .

  tnx for info!!…

 10. |

  .

  hello….

 11. |

  .

  спс!…

 12. |

  .

  сэнкс за инфу!!…

 13. |

  .

  сэнкс за инфу!…

 14. |

  .

  благодарствую….

 15. |

  .

  благодарен!!…

 16. |

  .

  thanks for information….

 17. |

  .

  thank you!!…

 18. |

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 19. |

  .

  áëàãîäàðåí!…

 20. |

  .

  tnx for info!…

 21. |

  .

  ñïàñèáî!!…

 22. |

  .

  ñïñ….

 23. |

  .

  thanks for information!…

 24. |

  .

  good info!…

 25. |

  .

  tnx….

 26. |

  .

  ñýíêñ çà èíôó!…

 27. |

  .

  ñïñ!…

 28. |

  .

  ñïñ….

 29. |

  .

  áëàãîäàðþ….

 30. |

  .

  ñïñ çà èíôó!!…

 31. |

  .

  áëàãîäàðñòâóþ….

 32. |

  .

  thanks for information….

 33. |

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 34. |

  .

  ñïñ çà èíôó!!…

 35. |

  .

  tnx….

 36. |

  .

  tnx for info!…

 37. |

  .

  ñïñ….

 38. |

  .

  thanks for information….

 39. |

  .

  ñïàñèáî çà èíôó….

 40. |

  .

  thank you!!…

 41. |

  .

  ñýíêñ çà èíôó….

 42. |

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 43. |

  .

  ñïñ!!…

 44. |

  .

  thanks….

 45. |

  .

  thanks….

 46. |

  .

  hello….

 47. |

  .

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 48. |

  .

  áëàãîäàðþ!!…

 49. |

  .

  ñïàñèáî çà èíôó….

 50. |

  .

  ñýíêñ çà èíôó!…

 51. |

  .

  hello!!…

 52. |

  .

  tnx….

 53. |

  .

  áëàãîäàðñòâóþ!!…

 54. |

  .

  áëàãîäàðþ….

 55. |

  .

  tnx!…

 56. |

  .

  áëàãîäàðåí!!…

 57. |

  .

  thank you!!…

 58. |

  .

  ñïñ!!…

 59. |

  .

  tnx for info….

 60. |

  .

  áëàãîäàðþ!!…

 61. |

  .

  áëàãîäàðñòâóþ….

 62. |

  .

  áëàãîäàðåí!…

 63. |

  .

  ñïñ!…

 64. |

  .

  ñïàñèáî!!…

 65. |

  .

  ñïñ!…

 66. |

  .

  good….

 67. |

  .

  good!…

 68. |

  .

  ñïñ çà èíôó….

 69. |

  .

  ñïñ!!…

 70. |

  .

  good info!…

 71. |

  .

  ñïñ!…

 72. |

  .

  thanks….

 73. |

  .

  ñïñ!…

 74. |

  .

  good info!!…

 75. |

  .

  áëàãîäàðåí!!…

 76. |

  .

  ñïàñèáî….

 77. |

  .

  thanks for information!…

 78. |

  .

  ñïñ….

 79. |

  .

  ñïñ!!…

 80. |

  .

  tnx for info….

 81. |

  .

  hello!!…

 82. |

  .

  áëàãîäàðþ!!…

 83. |

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 84. |

  .

  áëàãîäàðñòâóþ!…

 85. |

  .

  thanks!…

 86. |

  .

  ñïàñèáî!…

 87. |

  .

  hello!…

 88. |

  .

  ñïñ çà èíôó….

 89. |

  .

  tnx….

 90. |

  .

  good info!!…

 91. |

  .

  good info!!…

 92. |

  .

  thanks!…

 93. |

  .

  ñïñ çà èíôó….

 94. |

  .

  áëàãîäàðþ!…

 95. |

  .

  ñïñ çà èíôó!!…

 96. |

  .

  ñïñ!!…

 97. |

  .

  áëàãîäàðåí!…

 98. |

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 99. |

  .

  áëàãîäàðåí….

 100. |

  .

  ñýíêñ çà èíôó!…

 101. |

  .

  hello!…

 102. |

  .

  áëàãîäàðþ!!…

 103. |

  .

  ñïñ çà èíôó….

 104. |

  .

  tnx for info!!…

 105. |

  .

  thanks for information!!…

 106. |

  .

  áëàãîäàðåí!!…

 107. |

  .

  tnx for info….

 108. |

  .

  ñïñ çà èíôó!!…

 109. |

  .

  thanks!!…

 110. |

  .

  ñïñ!…

 111. |

  .

  ñïñ!…

 112. |

  .

  ñïñ çà èíôó!…

 113. |

  .

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 114. |

  .

  ñïñ!…

 115. |

  .

  ñïñ çà èíôó….

 116. |

  .

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 117. |

  .

  thank you….

 118. |

  .

  áëàãîäàðñòâóþ!…

 119. |

  .

  tnx for info!!…

 120. |

  .

  ñïñ çà èíôó!…

 121. |

  .

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 122. |

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 123. |

  .

  ñïñ….

 124. |

  .

  ñïñ!…

 125. |

  .

  áëàãîäàðþ!!…

 126. |

  .

  ñïñ!…

 127. |

  .

  ñýíêñ çà èíôó!…

 128. |

  .

  áëàãîäàðñòâóþ!…

 129. |

  .

  good info!!…

 130. |

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 131. |

  .

  áëàãîäàðþ!…

 132. |

  .

  tnx!!…

 133. |

  .

  good info!!…

 134. |

  .

  áëàãîäàðþ….

 135. |

  .

  thank you!!…

 136. |

  .

  tnx!…

 137. |

  .

  ñýíêñ çà èíôó….

 138. |

  .

  good….

 139. |

  .

  tnx for info….

 140. |

  .

  ñïñ!…

 141. |

  .

  good!!…

 142. |

  .

  áëàãîäàðåí….

 143. |

  .

  good….

 144. |

  .

  thanks….

 145. |

  .

  thanks for information!…

 146. |

  .

  ñýíêñ çà èíôó….

 147. |

  .

  áëàãîäàðñòâóþ….

 148. |

  .

  áëàãîäàðñòâóþ!!…

 149. |

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 150. |

  .

  áëàãîäàðåí!!…

 151. |

  .

  ñïñ çà èíôó!…

 152. |

  .

  ñïàñèáî!!…

 153. |

  .

  good!!…

 154. |

  .

  ñïñ!…

 155. |

  .

  ñïñ çà èíôó!!…

 156. |

  .

  thanks!…

 157. |

  .

  hello!!…

 158. |

  .

  ñïàñèáî!!…

 159. |

  .

  thanks for information!…

 160. |

  .

  áëàãîäàðñòâóþ!!…

 161. |

  .

  ñïàñèáî!…

 162. |

  .

  áëàãîäàðþ….

 163. |

  .

  ñïñ!…

 164. |

  .

  tnx….

 165. |

  .

  áëàãîäàðþ!…

 166. |

  .

  áëàãîäàðþ….

 167. |

  .

  ñïñ çà èíôó….

 168. |

  .

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 169. |

  .

  good….

 170. |

  .

  áëàãîäàðþ….

 171. |

  .

  thanks!…

 172. |

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 173. |

  .

  ñýíêñ çà èíôó….

 174. |

  .

  ñïñ!!…

 175. |

  .

  ñïñ çà èíôó….

 176. |

  .

  tnx….

 177. |

  .

  ñïñ çà èíôó!!…

 178. |

  .

  good….

 179. |

  .

  áëàãîäàðþ!!…

 180. |

  .

  thank you….

 181. |

  .

  thanks!…

 182. |

  .

  good….

 183. |

  .

  thank you….

 184. |

  .

  good info….

 185. |

  .

  ñïñ çà èíôó….

 186. |

  .

  ñïàñèáî!…

 187. |

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 188. |

  .

  ñýíêñ çà èíôó!…

 189. |

  .

  ñïñ çà èíôó….

 190. |

  .

  tnx for info….

 191. |

  .

  tnx for info!…

 192. |

  .

  ñïàñèáî çà èíôó….

 193. |

  .

  hello!…

 194. |

  .

  thanks for information….

 195. |

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 196. |

  .

  thanks for information….

 197. |

  .

  thanks for information!!…

 198. |

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 199. |

  .

  ñïñ!…

 200. |

  .

  tnx!!…

 201. |

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 202. |

  .

  ñïñ….

 203. |

  .

  ñïàñèáî….

 204. |

  .

  ñïñ çà èíôó!!…

 205. |

  .

  ñïñ!…

 206. |

  .

  tnx….

 207. |

  .

  hello!…

 208. |

  .

  tnx for info!!…

 209. |

  .

  thanks for information!!…

 210. |

  .

  ñïàñèáî!…

 211. |

  .

  hello….

 212. |

  .

  tnx….

 213. |

  .

  áëàãîäàðñòâóþ….

 214. |

  .

  ñïñ!…

 215. |

  .

  áëàãîäàðñòâóþ!!…

 216. |

  .

  ñïñ çà èíôó….

 217. |

  .

  ñïàñèáî çà èíôó….

 218. |

  .

  ñïñ çà èíôó!…

 219. |

  .

  ñïñ çà èíôó….

 220. |

  .

  good info!!…

 221. |

  .

  tnx for info!!…

 222. |

  .

  áëàãîäàðñòâóþ!…

 223. |

  .

  ñýíêñ çà èíôó!…

 224. |

  .

  áëàãîäàðåí!!…

 225. |

  .

  thanks!!…

 226. |

  .

  good info!!…

 227. |

  .

  ñïàñèáî çà èíôó….

 228. |

  .

  thanks for information!!…

 229. |

  .

  ñïñ!…

 230. |

  .

  good info!!…

 231. |

  .

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 232. |

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 233. |

  .

  thank you!…

 234. |

  .

  áëàãîäàðþ!…

 235. |

  .

  áëàãîäàðåí!…

 236. |

  .

  ñïàñèáî!!…

 237. |

  .

  ñïñ….

 238. |

  .

  ñïàñèáî çà èíôó….

 239. |

  .

  tnx for info!…

 240. |

  .

  áëàãîäàðåí!…

 241. |

  .

  ñïñ….

 242. |

  .

  ñýíêñ çà èíôó….

 243. |

  .

  tnx for info!…

 244. |

  .

  ñïñ….

 245. |

  .

  ñïñ çà èíôó!…

 246. |

  .

  ñïñ!…

 247. |

  .

  ñïàñèáî!…

 248. |

  .

  ñïñ!…

 249. |

  .

  thank you!…

 250. |

  .

  ñïàñèáî çà èíôó….

 251. |

  .

  ñïñ çà èíôó!!…

 252. |

  .

  ñïñ….

 253. |

  .

  tnx for info!…

 254. |

  .

  hello!…

 255. |

  .

  ñïñ çà èíôó….

 256. |

  .

  áëàãîäàðñòâóþ….

 257. |

  .

  thanks for information….

 258. |

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 259. |

  .

  áëàãîäàðþ!…

 260. |

  .

  good!!…

 261. |

  .

  hello!!…

 262. |

  .

  ñýíêñ çà èíôó….

 263. |

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 264. |

  .

  ñïñ!!…

 265. |

  .

  áëàãîäàðñòâóþ!!…

 266. |

  .

  good info!!…

 267. |

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 268. |

  .

  áëàãîäàðåí!!…

 269. |

  .

  hello!!…

 270. |

  .

  áëàãîäàðþ!!…

 271. |

  .

  good….

 272. |

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 273. |

  .

  tnx for info….

 274. |

  .

  ñïñ!…

 275. |

  .

  áëàãîäàðþ!…

 276. |

  .

  thank you!…Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.