msgbartop
Strona zawierająca informacje, artykuły na temat hydroizolacji.
msgbarbottom

17 Sep 09 Na czym to polega

Hydroizolacja polega na zabezpieczeniu obiektu, budynku, pomieszczenia przed zgubnym wpływem wilgoci oraz wody. Skrupulatna i profesjonalna hydroizolacja zaczyna się od fundamentów. Uodpornienie ich przed zamakaniem oraz erozją wodną są podstawą suchych i pozbawionych grzyba ścian na wiele lat. Następnie odpowiednie spreparowanie ścian powinno zabezpieczyć je przed wnikaniem wilgoci, a jednocześnie ważne jest, by umożliwiało tak zwane „oddychanie ścian” czyli oddawanie wszelakiej wilgoci, której w naszym klimacie jednak nie da się praktycznie uniknąć.

Sztuką, na którą jednak pozwala hydroizolacja, jest odpowiednie reagowanie struktury budynku, tak by wilgoć, z którą obiekt ma kontakt, mogła być bez wyraźnej ingerencji lokatora oddawana. Tam gdzie profesjonalna hydroizolacja jest najważniejsza, to dach. Zaniedbanie odpowiednich zabezpieczeń przed przeciekaniem nie musi od razu skończyć się widoczną strugą wody. Działanie wilgoci może być dużo bardziej subtelne. Przez wiele lat może drążyć strukturę, nasączając ją wodą do poziomu, w którym będzie wymagane kosztowne osuszanie lub nawet rozbiórka obiektu. Dlatego nie warto oszczędzać na zabezpieczeniu się przed podobnymi problemami.

PRODUKT POLECANY:

BOLIX HYDRO

BOLIX HYDRO

Bolix Hydro

Służy do bezspoinowego uszczelniania na zewnątrz i wewnątrz budynków nasiąkliwych i porowatych podłoży mineralnych przed szkodliwym oddziaływaniem
wilgoci i przepływającą bezciśnieniowo wodą. Stosowana jest do wykonywania szczelnej, elastycznej powłoki przed przyklejaniem okładzin z płytek ceramicznych na balkonach, tarasach, ścianach zewnętrznych i fundamentowych oraz w pomieszczeniach narażonych na czasowe zawilgocenie (jak np. kuchnie, łazienki, kabiny prysznicowe, pralnie).

Tags: , , , , ,Reader's Comments

 1. |

  .

  thanks for information!…

 2. |

  .

  hello….

 3. |

  .

  благодарен!!…

 4. |

  .

  thanks!!…

 5. |

  .

  tnx!!…

 6. |

  .

  спасибо за инфу!…

 7. |

  .

  спасибо!…

 8. |

  .

  спасибо за инфу!…

 9. |

  .

  thank you!…

 10. |

  .

  сэнкс за инфу….

 11. |

  .

  благодарю!…

 12. |

  .

  благодарен!!…

 13. |

  .

  спасибо!…

 14. |

  .

  сэнкс за инфу!…

 15. |

  .

  good!!…

 16. |

  .

  good info!…

 17. |

  .

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 18. |

  .

  tnx for info….

 19. |

  .

  good info….

 20. |

  .

  thanks!…

 21. |

  .

  áëàãîäàðñòâóþ!!…

 22. |

  .

  thanks for information!!…

 23. |

  .

  tnx for info!…

 24. |

  .

  ñïàñèáî çà èíôó….

 25. |

  .

  ñïñ….

 26. |

  .

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 27. |

  .

  áëàãîäàðñòâóþ!!…

 28. |

  .

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 29. |

  .

  ñïñ….

 30. |

  .

  áëàãîäàðþ!…

 31. |

  .

  good!!…

 32. |

  .

  ñïñ!!…

 33. |

  .

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 34. |

  .

  ñïñ!!…

 35. |

  .

  tnx!…

 36. |

  .

  ñïñ!…

 37. |

  .

  thanks for information!…

 38. |

  .

  thanks….

 39. |

  .

  hello….

 40. |

  .

  tnx for info!…

 41. |

  .

  ñïàñèáî!…

 42. |

  .

  áëàãîäàðñòâóþ….

 43. |

  .

  ñïñ….

 44. |

  .

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 45. |

  .

  tnx!…

 46. |

  .

  ñïñ çà èíôó….

 47. |

  .

  ñïñ çà èíôó!!…

 48. |

  .

  ñïàñèáî çà èíôó….

 49. |

  .

  ñïñ!!…

 50. |

  .

  ñýíêñ çà èíôó!…

 51. |

  .

  ñýíêñ çà èíôó!…

 52. |

  .

  tnx for info….

 53. |

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 54. |

  .

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 55. |

  .

  ñïàñèáî çà èíôó….

 56. |

  .

  good info!…

 57. |

  .

  ñïñ!!…

 58. |

  .

  tnx….

 59. |

  .

  ñïñ çà èíôó….

 60. |

  .

  good info!…

 61. |

  .

  hello!…

 62. |

  .

  tnx….

 63. |

  .

  hello….

 64. |

  .

  ñïàñèáî çà èíôó….

 65. |

  .

  good!…

 66. |

  .

  áëàãîäàðåí!!…

 67. |

  .

  good info!!…

 68. |

  .

  thanks for information!!…

 69. |

  .

  good….

 70. |

  .

  tnx!!…

 71. |

  .

  tnx for info!!…

 72. |

  .

  ñïñ!!…

 73. |

  .

  ñïàñèáî!…

 74. |

  .

  ñïñ….

 75. |

  .

  thanks for information….

 76. |

  .

  thanks for information….

 77. |

  .

  ñïñ çà èíôó!!…

 78. |

  .

  áëàãîäàðåí….

 79. |

  .

  ñïñ çà èíôó!…

 80. |

  .

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 81. |

  .

  áëàãîäàðþ!!…

 82. |

  .

  áëàãîäàðåí!…

 83. |

  .

  áëàãîäàðåí!…

 84. |

  .

  thanks!!…

 85. |

  .

  good info!…

 86. |

  .

  ñïàñèáî….

 87. |

  .

  ñïàñèáî!…

 88. |

  .

  ñïñ çà èíôó!!…

 89. |

  .

  ñýíêñ çà èíôó!…

 90. |

  .

  good….

 91. |

  .

  ñïñ çà èíôó….

 92. |

  .

  ñïñ!…

 93. |

  .

  thanks for information….

 94. |

  .

  áëàãîäàðñòâóþ!…

 95. |

  .

  áëàãîäàðþ!!…

 96. |

  .

  thanks!…

 97. |

  .

  áëàãîäàðñòâóþ!!…

 98. |

  .

  áëàãîäàðñòâóþ!…

 99. |

  .

  ñïñ çà èíôó….

 100. |

  .

  thanks!!…

 101. |

  .

  good info!!…

 102. |

  .

  ñïñ çà èíôó!!…

 103. |

  .

  hello….

 104. |

  .

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 105. |

  .

  thank you!…

 106. |

  .

  tnx for info!!…

 107. |

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 108. |

  .

  good info….

 109. |

  .

  tnx for info!!…

 110. |

  .

  tnx for info!…

 111. |

  .

  tnx for info!…

 112. |

  .

  thanks!!…

 113. |

  .

  thanks for information….

 114. |

  .

  ñïàñèáî!…

 115. |

  .

  áëàãîäàðþ….

 116. |

  .

  good!…

 117. |

  .

  ñýíêñ çà èíôó….

 118. |

  .

  tnx!!…

 119. |

  .

  ñýíêñ çà èíôó….

 120. |

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 121. |

  .

  ñïñ çà èíôó!…

 122. |

  .

  ñïñ!!…

 123. |

  .

  ñýíêñ çà èíôó….

 124. |

  .

  tnx for info….

 125. |

  .

  ñïñ!…

 126. |

  .

  áëàãîäàðñòâóþ!!…

 127. |

  .

  tnx for info!!…

 128. |

  .

  áëàãîäàðñòâóþ….

 129. |

  .

  hello….

 130. |

  .

  thanks….

 131. |

  .

  good info….

 132. |

  .

  tnx for info….

 133. |

  .

  ñïñ!!…

 134. |

  .

  tnx….

 135. |

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 136. |

  .

  tnx for info!…

 137. |

  .

  ñïñ!!…

 138. |

  .

  áëàãîäàðþ!!…

 139. |

  .

  ñýíêñ çà èíôó….

 140. |

  .

  ñïñ çà èíôó….

 141. |

  .

  good info!!…

 142. |

  .

  ñïñ!…

 143. |

  .

  áëàãîäàðþ!!…

 144. |

  .

  thank you!…

 145. |

  .

  ñýíêñ çà èíôó….

 146. |

  .

  good info!…

 147. |

  .

  tnx for info!!…

 148. |

  .

  tnx….

 149. |

  .

  ñýíêñ çà èíôó….

 150. |

  .

  ñïñ!…

 151. |

  .

  áëàãîäàðñòâóþ!…

 152. |

  .

  ñïñ!…

 153. |

  .

  ñïñ çà èíôó!…

 154. |

  .

  áëàãîäàðåí….

 155. |

  .

  áëàãîäàðñòâóþ!!…

 156. |

  .

  thank you!!…

 157. |

  .

  ñïàñèáî!!…

 158. |

  .

  ñïñ çà èíôó….

 159. |

  .

  áëàãîäàðþ….

 160. |

  .

  thanks….

 161. |

  .

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 162. |

  .

  ñïñ çà èíôó!!…

 163. |

  .

  ñïñ çà èíôó!!…

 164. |

  .

  ñïñ….

 165. |

  .

  ñïñ….

 166. |

  .

  ñïñ çà èíôó!…

 167. |

  .

  good….

 168. |

  .

  thanks for information!…

 169. |

  .

  ñïñ….

 170. |

  .

  ñïàñèáî!!…

 171. |

  .

  áëàãîäàðþ!!…

 172. |

  .

  ñýíêñ çà èíôó!…

 173. |

  .

  thanks for information….

 174. |

  .

  áëàãîäàðñòâóþ….

 175. |

  .

  ñïñ….

 176. |

  .

  thank you!…

 177. |

  .

  áëàãîäàðñòâóþ!!…

 178. |

  .

  ñïàñèáî!…

 179. |

  .

  áëàãîäàðþ….

 180. |

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 181. |

  .

  ñïñ çà èíôó….

 182. |

  .

  áëàãîäàðåí!!…

 183. |

  .

  thanks….

 184. |

  .

  ñïñ!!…

 185. |

  .

  thanks for information!!…

 186. |

  .

  ñïñ!!…

 187. |

  .

  tnx!…

 188. |

  .

  tnx!!…

 189. |

  .

  thanks!…

 190. |

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 191. |

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 192. |

  .

  thank you!…

 193. |

  .

  ñïñ!!…

 194. |

  .

  ñïàñèáî….

 195. |

  .

  good!!…

 196. |

  .

  good info!…

 197. |

  .

  thanks….

 198. |

  .

  thanks!…

 199. |

  .

  tnx!!…

 200. |

  .

  thank you….

 201. |

  .

  thanks for information!!…

 202. |

  .

  thanks!…

 203. |

  .

  tnx for info!…

 204. |

  .

  áëàãîäàðþ….

 205. |

  .

  ñïñ çà èíôó!…

 206. |

  .

  ñïñ!…

 207. |

  .

  hello….

 208. |

  .

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 209. |

  .

  áëàãîäàðñòâóþ….

 210. |

  .

  ñïñ!!…

 211. |

  .

  ñýíêñ çà èíôó!…

 212. |

  .

  tnx for info!!…

 213. |

  .

  áëàãîäàðþ!!…

 214. |

  .

  ñïñ….

 215. |

  .

  ñïñ!…

 216. |

  .

  tnx for info!…

 217. |

  .

  ñïàñèáî….

 218. |

  .

  thanks….

 219. |

  .

  good….

 220. |

  .

  tnx for info….

 221. |

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 222. |

  .

  hello….

 223. |

  .

  ñïàñèáî….

 224. |

  .

  áëàãîäàðñòâóþ….

 225. |

  .

  thank you….

 226. |

  .

  thanks for information!…

 227. |

  .

  áëàãîäàðñòâóþ….

 228. |

  .

  ñïñ….

 229. |

  .

  tnx for info….

 230. |

  .

  thanks!…

 231. |

  .

  áëàãîäàðþ….

 232. |

  .

  ñïñ….

 233. |

  .

  good!!…

 234. |

  .

  ñýíêñ çà èíôó!…

 235. |

  .

  tnx for info!!…

 236. |

  .

  ñïñ….

 237. |

  .

  áëàãîäàðþ!!…

 238. |

  .

  áëàãîäàðþ….

 239. |

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 240. |

  .

  thanks….

 241. |

  .

  ñýíêñ çà èíôó….

 242. |

  .

  tnx for info!!…

 243. |

  .

  ñýíêñ çà èíôó!…

 244. |

  .

  ñýíêñ çà èíôó!…

 245. |

  .

  ñïñ!…

 246. |

  .

  hello!…

 247. |

  .

  tnx for info….

 248. |

  .

  ñïñ çà èíôó!…

 249. |

  .

  tnx for info!!…

 250. |

  .

  ñïñ çà èíôó….

 251. |

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 252. |

  .

  ñïñ!!…

 253. |

  .

  ñïñ çà èíôó!…

 254. |

  .

  áëàãîäàðþ….

 255. |

  .

  ñýíêñ çà èíôó….

 256. |

  .

  good….

 257. |

  .

  ñïñ….

 258. |

  .

  áëàãîäàðåí!!…

 259. |

  .

  ñïñ çà èíôó!…

 260. |

  .

  ñïàñèáî çà èíôó….

 261. |

  .

  ñïñ çà èíôó!…

 262. |

  .

  tnx for info!…

 263. |

  .

  hello….

 264. |

  .

  tnx for info!…

 265. |

  .

  ñïñ!…

 266. |

  .

  ñïñ!!…

 267. |

  .

  ñïàñèáî çà èíôó….

 268. |

  .

  ñïñ çà èíôó!!…

 269. |

  .

  ñïñ çà èíôó!!…

 270. |

  .

  ñïñ….

 271. |

  .

  good….

 272. |

  .

  ñïñ!…

 273. |

  .

  ñýíêñ çà èíôó!…

 274. |

  .

  good info!!…

 275. |

  .

  áëàãîäàðñòâóþ!…

 276. |

  .

  ñïàñèáî!…

 277. |

  .

  ñïñ!!…

 278. |

  .

  thank you….

 279. |

  .

  ñïàñèáî çà èíôó….

 280. |

  .

  thanks for information!!…

 281. |

  .

  thank you!!…

 282. |

  .

  thanks for information!…

 283. |

  .

  áëàãîäàðþ!!…

 284. |

  .

  tnx….

 285. |

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 286. |

  .

  ñýíêñ çà èíôó!…

 287. |

  .

  tnx!…

 288. |

  .

  áëàãîäàðþ….

 289. |

  .

  ñïàñèáî….

 290. |

  .

  tnx for info!!…

 291. |

  .

  thanks for information….

 292. |

  .

  thanks for information!!…

 293. |

  .

  ñïñ çà èíôó!!…

 294. |

  .

  tnx for info!…

 295. |

  .

  áëàãîäàðåí!!…

 296. |

  .

  thank you….

 297. |

  .

  áëàãîäàðåí!…Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.