msgbartop
Strona zawierająca informacje, artykuły na temat hydroizolacji.
msgbarbottom

17 Sep 09 Na czym to polega

Hydroizolacja polega na zabezpieczeniu obiektu, budynku, pomieszczenia przed zgubnym wpływem wilgoci oraz wody. Skrupulatna i profesjonalna hydroizolacja zaczyna się od fundamentów. Uodpornienie ich przed zamakaniem oraz erozją wodną są podstawą suchych i pozbawionych grzyba ścian na wiele lat. Następnie odpowiednie spreparowanie ścian powinno zabezpieczyć je przed wnikaniem wilgoci, a jednocześnie ważne jest, by umożliwiało tak zwane „oddychanie ścian” czyli oddawanie wszelakiej wilgoci, której w naszym klimacie jednak nie da się praktycznie uniknąć.
(more…)

Tags: , , , , ,

17 Sep 09 Planowanie

Hydroizolacja jest bardzo ważnym elementem planowania budowy – zwłaszcza w naszym wilgotnym, deszczowym klimacie. Zresztą, nawet w dużo cieplejszych i suchszych obszarach globu hydroizolacja nigdy nie była bagatelizowana. Już w czasach zamierzchłych, podczas budowania lepianek ludzie zwracali uwagę na zabezpieczenie budowli przed przenikaniem wilgoci do pomieszczeń oraz ochronie struktury przed erozją wodną, która mogła zaburzyć strukturę budowli.
(more…)

Tags: , , , ,

17 Sep 09 Nie należy lekceważyć izolacji przeciwwilgociowej

Gdyby powódź była jedynym zagrożeniem dla budynku, jakie niesie woda, budowanie czegokolwiek byłoby znacznie prostsze i tańsze, a hydroizolacja nie byłaby dynamicznie rozwijającą się dziedziną. Niestety woda, jako potężny i przebiegły żywioł, niesie dużo więcej – często bardzo subtelnych – zagrożeń dla budynku. Od przeciekania budynku, poprzez zawilgocenie ścian, aż do erozji fundamentów. O ile dach – dla przykładu – można relatywnie bez większej szkody dla budynku zreperować, o tyle zaniedbania na etapie lania fundamentów są niemożliwe do naprawienia bez gruntownych zmian w strukturze obiektu, które najczęściej prowadzą do kompletnej rozbiórki.
(more…)

Tags: , , , , ,

17 Sep 09 Skrupulatna hydroizolacja

Gdyby przyroda wiedziała, co to znaczy hydroizolacja, wtedy nigdy elementem naszego zachwytu estetycznego nie stałoby się podziwianie wielkiego kanionu. Niestety, o ile erozja wodna odpowiadająca za fantastyczne formy skalne, jest czymś zgoła pożytecznym, o tyle w budownictwie te same zjawiska są czymś niedopuszczalnym i skrajnie niechcianym. Niechlujna hydroizolacja w najlepszym wypadku może doprowadzić do wystąpienia grzyba i niekorzystnego mikroklimatu w pomieszczeniach. W najgorszym może spowodować zagrożenia w strukturze budynku, co pociąga za sobą narażenie życia użytkowników danego obiektu. Na szczęście ostatnimi czasy hydroizolacja stała się bardzo ważnym zagadnieniem w sektorze budowlanym i nowe budynki z reguły nie cechują się wadami w tym elemencie.
(more…)

Tags: , , , , , ,