msgbartop
Strona zawierająca informacje, artykuły na temat hydroizolacji.
msgbarbottom

12 Nov 08 Zabezpieczanie obiektów

Hydroizolacja poszczególnych obiektów, z których korzysta człowiek jest niezwykle ważna. Dlatego budowniczy muszą brać ja pod uwagę jeszcze przed zaplanowaniem wszystkich czynności budowlanych. Ogólnie hydroizolacja polega na zabezpieczeniu budynku (obiektu) przed zgubną działalnością wody. Oczywiście w zależności od rodzaju przedmiotu budowanego, stosowana będzie różna technika zabezpieczająca.
(more…)

Tags: , , , , , , , ,

12 Nov 08 Zabezpieczenie budynku

Zapewnienie bezpiecznego użytkowania, eksploatacji danego obiektu budowlanego to niezwykle ważne, ale i skomplikowane zadanie stojące przez każdym architektem, a potem daną ekipa budowlaną. Wszelkie działania zmierzające ku temu, by na obiekt nie działały niekorzystne wpływy wilgoci to hydroizolacja. Istnieje: hydroizolacja dachu, hydroizolacja podłogi, hydroizolacja tarasów i balkonów, etc.
(more…)

Tags: , ,

12 Nov 08 Walka z wilgocią

Hydroizolacja to wszelkie działania mające na celu obronę przed niebezpiecznym działaniem wody, wilgoci. Jak zapewne wiemy z doświadczenia życiowego, starsze konstrukcje budowlane często znalazły się w złym stanie spowodowanym właśnie działaniem wilgoci. Kiedyś budowniczy w zasadzie nie stosowali bezpiecznych technik zapobiegawczych. Dziś hydroizolacja jest powszechnie stosowana przez ekipy budowlane.
(more…)

Tags: , , , , , , , , , ,